Föreläsningar

Föreläsningar

Välkomna till Historisk Afton med Clios vänner!

Föreningen arrangerar populärhistoriska föreläsningar med syfte att att vidga intresset för och kunskapen om historiska händelser, skeenden och personer och att gärna sätta in dem i aktuellt samhällsperspektiv. Vi strävar efter ett brett urval och en allsidig belysning. Clios vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden historisk förening öppen för alla.

Vi arrangerar normalt nio föreläsningar per år (fyra på våren och fem på hösten). I år, dvs 2021, arrangerar vi under hösten sex föreläsningar. Vi tvingades tyvärr pausa verksamheten i mitten av mars 2020 men vi hoppas nu att kunna återstarta i slutet av augusti i år.

Föreläsningarna arrangeras i Hebeteatern, Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan.

Alltid på Hebeteatern - alltid klockan 19!

Föreläsningarna varar drygt 1 timme varefter följer en mindre frågestund. Efter varje föreläsning arrangerar vi en Eftersittning med smörgås, kaffe eller te, där du, tillsammans med föreläsaren, får tillfälle att ställa ytterligare frågor. Platserna till eftersittningen är begränsade och anmälan till denna ska, för förtäringens skull, ske i god tid i förväg. Du betalar endast vårt självkostnadspris för förtäringen. Senaste dag för att anmäla sig för eftersittning framgår av vårt nyhetsbrev inför föreläsningen.

Entréavgiften till föreläsningarna är för våra medlemmar 50 kr och för övriga 100 kr. Är du inte medlem kan medlemskap lösas i kassan vid Hebeteaterns entré. Vi erbjuder även Årskort som förutom fri entré till årets alla föreläsningar även inkluderar medlemskap och rabatt på avgiften för vår historiska resa. Du slipper då även köer till våra entrékassor. 

Föreningen har sedan starten 1987 haft 265 föreläsningar med 202 föreläsare. Vi har varit väldigt lyckosamma med att kunna erbjuda föreläsningar med föreläsare med hög kvalitet och kunskap om sitt ämne. Ta gärna del av våra historiska föreläsningar och föreläsare 1987 – 2021!

Vi affischerar vid varje tillfälle och föreläsningarna presenteras i annonser och notiser i TTELA, på vår Facebooksida och via vårt Nyhetsbrev samt på Folkets Hus Kulturhusets webbplats.

Tag gärna med dina vänner och föreslå dem att bli medlemmar!